Hotový živý plot je široký zhruba 50 cm

Hotový živý plot je široký zhruba 50 cm

Hotový živý plot je široký zhruba 50 cm