Kvetení bambusů


Možná jste nevěděli, že bambus kvete a teď jste napnutí, jak květ vypadá a těšíte se až ho uvidíte. Asi budete překvapeni, protože květ bambusu není nijak zvlášť pěkný a hlavně: kvetení u bambusu způsobuje poškození až úhyn rostliny. Ale pojďme se na to podívat popořádku.

Co se v článku dozvíte?

Kdy a jak často bambus kvete

Květ bambusu Phyllostachys aureosulcata Spectabilis

Květ bambusu Phyllostachys aureosulcata Spectabilis

Jak už bylo řečeno, i bambusy kvetou. Jak často je, vzhledem k množství druhů bambusů, hodně široká otázka. Já se zabývám především bambusy rodu Fargesia a Phyllostachys a zde si dovolím rozsah doby kvetení zkrátit na jednou za 40 – 130 let. Díky tak dlouhému časovému období je kvetení bambusů stále málo probádané.

Další zajímavostí je, že bambusy množené odkopky od mateční rostliny, kvetou po celé světě ve stejnou dobu. Kvetení probíhá většinou několik let, takže pokud se dozvíme, že nějaký druh začal kvést v Číně, můžeme to brzy čekat i u nás. Jak je to u meristémově (laboratorně) množených bambusů nikdo moc neví.

Jaké vzniká poškození a kdy dochází k úhynu bambusu

Kvetení u rodu Phyllostachys

U Phyllostachysů probíhá kvetení několik let. Kvetou jen některá stébla a po odkvetení odumírají. Nekvetou ale většinou všechna stébla najednou a bambus tak dokáže během let kvetení „urůst“ – nová stébla již nekvetou. Rostlina je během kvetení „poškozená“ odumírajícími stébly, ale kvetení většinou přežije.

Kvetení u rodu Fargesia

U Fargesií je to jiné. Vykvete celá rostlina, kvetením se vysílí a odumře. Ze semen během let vyroste nová generace, ovšem její vlastnosti mohou být jiné než měla původní rostlina. Například jiná vitalita růstu, mrazuvzdornost a podobně.

Jak se proti kvetení bránit?

  1. Ptejte se, jak byla rostlina množena, Zda odkopky od původní rostliny nebo laboratorně. Rostliny v obchodních řetězcích bývají množeny laboratorně.
  2. Ptejte se, kdy rostlina kvetla či jak stará je aktuální generace.
  3. Namíchejte různé odrůdy. Pokud vytváříte živý plot, můžete nakombinovat 2 – 3 druhy rostlin. Živý plot tak získá přirozenější vzhled a pestrost. U zátiší nebo bambusového lesíku asi nebudete chtít nechat druhy úplně prorůst do sebe, ale můžete vytvořit několik samostatných „ostrůvků“. Pokud jedna odrůda bambusu vykvete, ostatní dál drží tvar a původní funkci živého plotu či prvku v zahradě.

Nejčastěji používané bambusy a informace o kvetení či stáří generace

Snažím se vždy nabízet novou generaci nebo doporučit namíchat více druhů. Někdy jsou ale podmínky pro bambus hodně specifické a jeho vlastnosti natolik nezastupitelné, že musím doporučit i bambus starší generace. Například Fargesia Rufa a její špatná zastupitelnost při hledání vhodné Fargesie na celodenní přímé slunce.

Informace o kvetení u konkrétních bambusů

Legenda:
Stará generace – poslední kvetení neznámé
Nová generace – bambusy by za našeho života neměly kvést

Fargesia

Phyllostachys

Za kvetení bambusů nenesu odpovědnost. Prosím, vezměte na vědomí, že kvetení bambusu je normální přírodní cyklus, který nemůžu nijak ovlivnit. Pokud je pro vás případné kvetení bambusu problém, postupujte podle doporučení jak se kvetení bránit nebo vyžadujte bambusy z nové generace.